Svatba Praha Dolce Villa

Tipy na svatební zábavu a soutěže 30.07.2015

Svatební hry a soutěže dokáží okořenit program svatebního dne. Zábava na svatbě by měla být alespoň částečně naplánovaná a zejména by měly být vybrány takové ceny, které budou dostatečnou motivací pro zapojené hosty. Na mnoha svatbách přebírají iniciativu svědci, kteří vymýšlí soutěže a úkoly pro svatebčany a novomanžele.

Bowling
Pokud se Vás týká svatba v Dolce Villa, můžete si zvolit originál styl svatební zábavy a uspořádat pro svatební hosty bowlingový turnaj. Vyhraná trofej bude svým majitelům připomínat Vaši svatbu ještě dlouho.

Svatební hra královský kočár
Pokud se svatebčané navzájem moc neznají, neváhejte je zapojit do svatební hry královský kočár. U této hry přispívá k zábavě a rychlému osmělení nejen alkohol, ale také příběh, který celou hru provází. Této hry se účastní 9 dobrovolníků, včetně nevěsty a ženicha, kteří mají účast povinnou. Každý dostane svou roli (např. král, královna, kočí, kočár a kola u kočáru), jakmile je v příběhu zmíněna něčí role, musí vstát a pokud tak neučiní musí neprodleně vypít obsah své skleničky.

Novomanželský kvíz
Ve chvíli, kdy se formální atmosféra uvolní, může přijít na řadu hra pro novomanžele, kterou nejčastěji připravuje někdo z řad svatebčanů. Hra spočívá v kladení více či méně všetečných otázek, na které novomanželé odpovídají posazeni zády k sobě, takže svými odpověďmi baví spíše publikum. Nevěsta i ženich odpovídají za sebe zvednutím boty. Několik příkladů otázek: Kdo doma častěji uklízí? Kdo více nadává v autě? Kdo je hlava rodiny? Kdo má poslední slovo?

Tanec s balónky
Do dvojic se vylosují hráči/tanečníci, kteří si nohy obvážou provázkem s balónkem. Jakmile začne hrát hudba, taneční páry se snaží navzájem si zlikvidovat balónky. Pár, kterému na konci písničky zůstane neprasknutý balónek vyhrává cenu.

Písnička na přání
Pokud je na oslavě svatební DJ, může do klobouku vybírat od hostů papírky s písničkami na přání. Jakmile začne hrát písnička, kterou si někdo přál, musí jít dotyčný na taneční parket a tančit, může samozřejmě někoho vyzvat k tanci.

Kresba na památku
Dva soutěžní týmy, jeden tvořený pouze muži a jeden pouze ženami se ve stanovém časovém úseku snaží nakreslit společnými silami ženicha a nevěstu. Muži kreslí nevěstu a ženy ženicha. Každý hráč může nakreslit pouze jednu část těla. Pro tuto hru je vhodné sehnat malířský stojan a čtvrtku většího formátu. Finální výtvory si ponechají novomanželé na památku.

Poznávací hra poslepu
Podle vylosovaných částí těla poznává ženich/nevěsta se zavázanýma očima svůj protějšek z řad dobrovolníků. Pokud ženich poznává nevěstu, neváhejte mu pod ruce podstrčit kamaráda, o zábavu bude postaráno.

Svatební tombola
Tradiční, ale osvědčená zábava ve formě tomboly je na svatbách velmi oblíbená. Tombolu můžete pojmout vážně, s hodnotnými cenami a nebo vtipně. Jako hlavní cenu vtipné tomboly můžete dát například přelet nad Alpami - na zem se položí dvě francovky a výherce někdo na židli přenese nad "Alpami".

Do svatebního programu můžete zařadit také karaoke nebo svatební noviny. Nebojte se zapojit fantazii a vymyslete si vlastní originální hry, do kterých se s chutí zapojí všechny věkové generace.

Zpět na aktuality