Svatba Praha Dolce Villa

Co jste možná netušili o registrovaném partnerství 15.12.2016

Začít můžeme u odlišností v obřadu. Zatímco běžný obřad může být vykonán téměř kdekoli na území ČR, registrované partnerství lze uzavřít jen na vymezených matričních úřadech (jejich celý seznam najdete zde). 

Na území Prahy je to Úřad městské části Prahy 1. V diskuzích jsme našli informace o tom, že se homosexuální páry mnohdy snaží zajistit si oddání mimo matriku a bohužel často neúspěšně. Velmi vzácně se někomu podařilo domluvit si oddání mimo matriku, ale bylo zapotřebí předložit matrice vydané povolení od Ministerstva vnitra. Některé páry se proto rozhodli ušetřit si složitosti a nejprve udělaly obřad na matrice a teprve pak neoficiální obřad na svém vysněném místě. 

U samotného obřadu je přítomna pouze matrikářka, bez oddávajícího ze zastupitelstva. Slavnostní projev u obřadu může provést jakákoli osoba, kterou si pár určí, třeba rodina nebo kamarád. Oficiálně není vyžadována ani přítomnost svědků, ale partneři/partnerky si samozřejmě mohou své svědky zvolit. Partnerství se zapisuje do knihy registrovaného partnerství. Poplatky za registrované partnerství jsou stejné, jako u běžných sňatků. 

Co se týče dalších svatebních zvyklostí, nejsou žádné vymezené hranice, jak by to být nemělo, a proto mají homosexuální páry naprostou svobodu rozhodnout se, zda si svatební den zorganizují podle tradic heterosexuálních svateb a nebo si je naprosto přizpůsobí svým potřebám. 

Doklady, které musíte před uzavřením registrovaného partnerství předložit (ucelený přehled najdete na webu městské části Prahy 1)

Jak na registrované partnery nahlíží zákon

Registrované partnerství je v ČR povoleno od 1. 6. 2016 a podle novely zákona mají tito partneři právo na informace o zdravotním stavu protějšku a mohou po sobě dědit. Zákon také ukládá partnerům vyživovací povinnost, ale adopce zakazuje, přestože se to novela zákona snaží již několik let změnit.

Statistické zajímavosti

Do konce roku 2015 uzavřelo v ČR registrované partnerství 2174 párů. O oficiální svazek stojí více gayové (1439 párů), než lesby (735 párů). Nejméně registrovaných partnerství vzniklo v roce 2011 (177). V porovnání s ostatními evropskými státy je u nás stále malé procento takto uzavřených partnerství, ale podle prognóz se bude množství postupně zvyšovat. Podle informací z dotazníků při sčítání lidu 2015 je zřejmé, že o tyto svazky měli zájem spíše vysokoškoláci, kteří tvořili až pětinu registrovaných párů. 

Zpět na aktuality